Papova 2/II, Zagreb (Knežija)
01/6684-285
Neurorizična djeca
IMG_20201029_173043_505

Ozljeda nezrelog mozga može dovesti do lakših ili težih poremećaja razvoja djeteta. U novorođenčadi i dojenčadi se odstupanje od normalog razvoja pokazuje kao poremećaj napetosti mišića (krutost ili mlitavost mišića cijelog tijela, jedne strane tijela ili dijela tijela), uz znatno smanjenu prirodnu raznolikost pokreta koja je zamijenjena oskudnim, istovrsnim pokretima ili pak pretjeranim pokretima izazvanim bilo kakvim podražajem. Uz to se može javiti pretjerana razdražljivost, poremećaj ritma budnosti i spavanja, prekomjerni plač, poteškoće hranjenja, a katkada uz povišenu temperaturu i grčevi – konvulzije.


Neurorazvoju djeteta procjenjuje se ponašanje, raspoloženje, vid, sluh, govor, pokretljivost tijela, mišićna napetost, usmjeravanje i održavanje pozornosti. Ukoliko se otkriju predznaci poremećaja razvoja, odgovarajućim medicinskim postupcima može se spriječiti daljnji razvoj poremećaja, bolesti ili oštećenja.


Nažalost, roditelj ili laik uočava tek ispoljene znakove poremećaja ili bolesti, a tada više nije moguće spriječiti oštećenje, može ga se samo liječiti. Roditelj obično oko osmog do devetog mjeseca života djeteta uočava većinu poremećaja u razvoju, a tada je već poprilično kasno za djelotvornu medicinsku pomoć.


U neurorizične djece sa uočenim predznacima poremećaja provodi se razvojna gimnastika, poticanje općih i funkcionalnih sposobnosti, poticanje razvoja govora i drugi potrebni specijalni medicinski postupci. Neophodno je dijete u razvojnu gimnastiku uključiti što ranije uz obvezno podučavanje majke za istovjetan rad s djetetom kod kuće. Majka taj program ponavlja koristeći ga u njezi i igri s djetetom. Svrha takvog “trajnog” vježbanja djeteta je: ili potpuno uklanjanje odstupanja u razvoju djeteta ili smanjenje kasnijeg invaliditeta. U dobi od 12 mjeseci se vidi hoće li se dijete dalje razvijati kao zdravo dijete uz nadzor tima jednom godišnje ili su se pokazali znaci oštećenja koje može biti lagano - minimalna cerebralna disfunkcija ili MCD ili teško - cerebralna paraliza. Budući da nema dva ista djeteta s problemima u neuromotornom razvoju potreban je individualni program liječenja.

(preuzeto iz teksta dr. med. Dese Jakupčević-Grubić)